concept | lijnrecht
1 lange as als lijnrechter
2 ‘gecultiveerd’ & natuur lijnrecht tegenover elkaar
3 laatste rechte lijn richting finish

beeld | isometrie v/d zone aan het huis met zwembad • isometrie v/h atelier en achterste gedeelte v/d tuin • grondplan
in uitvoering

Schuiven naar boven