BLOESEM 2022-05 048 VO R
BLOESEM 2022-05 048 VO GP
previous arrow
next arrow

Het project bevindt zich in Vogelwaarde, Zeeland. Zeeland werd voor het eerst vermeld als Maritima loca (plekken aan zee) en later als Zelandia welke is ontstaan door de daling v•d zeespiegel na de laatste ijstijd. De strategische ligging (nederzettingen Romeinen, Vikings, strijd Holland-Vlaanderen) resulteert in vele oorlogen. In de 16 en 17e eeuw floreren Zeeuwse handelssteden. Anno 2022 wordt het beeld gekenmerkt door het uitgestrekt polderlandschap (ontstaan in 11e eeuw) met monumentale bomenrijen en kleine dorpskernen rondom kerken & bebouwing langsheen dijken. Vanaf de 18e eeuw (Napoleon) primeert landbouw (meekrap, suikerbiet). De Deltawerken brengen o.m. het toerisme op gang.

De tuin wordt met behulp van bladhoudende massieven (i.p.v. dijken) ingedamd ten opzichte van zijn omgeving, enerzijds om de sterke westenwind en anderzijds de inkijk tegen te gaan. De massieven bieden daarnaast in de winter een veilige plek voor de vele aanwezige vogelsoorten. Het terrein met veengrond wordt waar nodig drooggelegd door middel van verharding, zodoende een vlottere circulatie doorheen het jaar gewaarborgd blijft.

Ingepolderd:
pol·der (de; m; meervoud: polders)
1 stuk land tussen dijken op een plaats waar vroeger water was

1. Indammen:
– inkapselen v•d tuin
– tegen gaan van inkijk en wind
2. Droogleggen: het toegankelijk maken v•d tuin

ontwerp: Bloesem tuinarchitecten
beelden: visualisatie tuin, grondplan

Schuiven naar boven