B.043 | PRIVETUIN IN BEVERLO

concept | Bjaevels dwaalspoor Bjaevels – herintroductie van het oorspronkelijke lanschap: heide & water Dwaalspoor – niveauverschillen en aftakkingen zetten je op het verkeerde been – rechte lijnen, sporen brengen je naar het eindstation beelden | visualisatie grondplan • isometrie v/d voortuin • isometrie v/d achtertuin

Schuiven naar boven